“A Place where we used to live”

Der hvor vi kommer – der hvor vi slår os ned. For en kort eller længere periode – på ferie eller arbejde. Langt de fleste af mine billeder udspringer af steder jeg har været.

Mit univers tager som regel udgangspunkt i fotografiet – og montagen åbner uendelige muligheder. Billeder og digitale fotocollager samples ofte med olie og acrylmaling. Jeg arbejder med flere former for grafiske og fotografisk mixede teknikker. Både digitalt og unika på lærred og papir.

Uddannelse: Det Fynske Kunstakadami 1978 – 1982.

“A Place where we used to live”

Places where we used to Visit or Places where we used to Live. For a short or even longer period. At Holliday or at Work. Most of my Art Work and Pictures  are inspired from a Location where I have been.

My universe will often be based on the photography – and the montage opens unlimited opportunities. Pictures and digital photocollages often accumulate with oil and acrylic paint. I work with several kinds of mixed graphical and photographical techniques. Both digital and unique one-of-a-kind paintings created on either paper or canvas. 

Education: Det Fynske Kunstakadami/ Funen Art Acadamy  1978 – 1982.